Şartlar ve KoşullarSATIŞ SÖZLEŞMESİ

6502 Sayılı Tüketicinin Hakkında Kanun ve ilgili yönetmelik hükümleri doğrultusunda, satışa konu hizmetin gerçekleştirileceği günün öncesinde bilgilendirme yapılmış olup, sözleşme kurulmadan evvel web sitesi üzerinden ayrıntıları ile özellikler ve tanıtım sağlanmış olmakla aşağıdaki hükümler ışığında işbu satış sözleşmesi düzenlenmiştir. Katılımcı, sözleşme kurulmadan evvel ön bilgilendirmenin gerçekleştiğini kabul eder. Sözleşme hükümlerinin değiştirilmesine dair taleplerin iletilmesinden sonra oluşturulan sözleşme hükümlerinin müzakere edildiği taraflarca kabul edilir. Sözleşme hükümlerinin değiştirilmesi yönünde herhangi bir talep gönderilmemesi halinde ise, tarafların sözleşme hükümlerinin müzakere edildiği kabul edilerek sonuç doğuracaktır.

1-TARAFLAR

Ünvanı: TATİLMONİ TUR. SEY. OTELCİLİK TİC. İTH. ve İHR. LTD. ŞTİ.

(Kısaca ACENTE olarak anılacak)
Adresi : Siteler Mah. Kemal Seyfettin Elgin Bulvarı No:88/5 Marmaris Muğla

Telefon:0090 252 417 32 62
Telefon : 0090 552 241 94 93
E-mail : info@tatilmarmarisde.com

1.1 Sözleşmenin tarafı olan Acente; TATİLMONİ TUR. SEY. OTELCİLİK TİC. İTH. ve İHR. LTD. ŞTİ. olmakla (Bundan sonra Acente olarak anılacaktır.),Marmaris Vergi Dairesi 831 068 9843 numarası ile kayıtlı, faaliyet adresi Siteler Mah. Kemal Seyfettin Elgin Bulvarı No:88/5 Marmaris Muğla’dır. Telefon numarası, elektronik posta adresi ve şikayet halinde başvurulabilecek tüm irtibat bilgileri yukarıda belirtilmiş olup, ayrıca bu bilgilere www.tatilmarmarisde.com web sitesinin İletişim ve Hakkımızda sayfalarından da ulaşılması mümkündür.

2- KATILIMCI

Adı ve Soyadı : (Kısaca KATILIMCI olarak anılacak)

T.C.Kimlik Numarası :
Adresi : Marmaris Muğla

Telefon :
E-mail :

2.1 Katılımcı, Acente’ye bildirmiş olduğu tüm kimlik ve iletişim bilgilerinin doğru ve eksiksiz olduğunu kabul eder. Katılımcı’nın hatalı bilgi vermesi sebebi ile doğan neticelerden Acente sorumlu tutulamaz belirtilen. Katılımcı, irtibat bilgilerinden kendisine ulaşılacağını kabul,beyan ve taahhüt eder.

3-SÖZLEŞMENİN KONUSU

Katılımcı’nın, Acente’ye ait www.tatilmarmarisde.com internet sitesinden elektronik ortamda satın aldığı, özellikleri ve satış fiyatı tanıtım metninde ve ön bilgilendirmede belirtilen paket tatil tura ilişkin hizmetin satışı, gerçekleştirilmesi ve bedelinin ödenmesine ilişkin olarak tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir. İşbu Sözleşme hükümleri 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’a uygun olmak üzere düzenlenmiş olup, aynı kanunda öngörülen tüketici tanımına uyan kişiler ile sınırlı olacaktır. Tüketici olmayan kişilikler için Türk Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu uygulanacaktır.

4-SÖZLEŞMEYE KONU HİZMET ve ÖZELLİKLERİ

4.1 Sözleşmeye konu aktivite tatilleri ve/veya günübirlik tur hizmetlerinin tüm özellikleri ön bilgilendirme formunda detaylı olarak belirtilmiştir. Katılımcı, ön bilgilendirmede bulunan bilgileri kontrol etmekle yükümlü olup, bu yükümlülüğüne uymaması sebebi ile doğan neticelerden Acente sorumlu tutulamaz.

4.2 Tercih edilen paket turun tüm vergiler dahil fiyatları yukarıda belirtilmiş olup, ek ücret ancak paket tura dahil olmayan hizmetlerin talep edilmesi halinde doğacaktır. Katılımcı’nın ek hizmet taleplerini herhangi bir irtibat kanalı yoluyla iletmesi halinde ek ücret ile ilgili bilgilendirme sağlanacaktır. Bahsi geçen tura dahil olmayan hizmetlerin var olması halinde web sitesindeki paket tura ait sayfanın Ayrıntılar başlığı altında düzenlenmiştir.

5-KATILIMCININ HAK ve YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.1 Katılımcı, kendisine bildirilen fiyat ve ödeme şekline uygun olarak ödemeyi tamamlamayı kabul, beyan ve taahhüt eder. Kredi kartı ile satışlarda, ödemenin yapılamaması halinde, Katılımcı kredi kart sözleşmesini imzalamış olduğu ilgili Banka ile muhatap olup, Acente sorumlu değildir. Temerrüt halinde, gecikme faizi ödemesi talep edilecektir. Tanıtımda belirtilen fiyat yalnızca ilgili hizmete ilişkindir ve dahil olmayan tur ile hizmetler için ek ücret talep edilecektir. Ön bilgilendirmede de belirtildiği üzere, Katılımcı’nın talep etmesi halinde, Acente tarafından ek ücretlendirme ile ilgili bilgilendirme sağlanacaktır.

5.2 Katılımcı satın aldığı hizmetin gerçekleştirileceği gün hazır bulunmakla yükümlüdür. Rezervasyon tarihinde otel girişi sağlamayan yahut aktivite ve/veya günübirlik turun başlangıç saatinde ve noktasında hazır bulunmayan Katılımcı’nın gelmediği kabul edilerek işlem yapılacak ve Acente tarafından taahhüt edilen hizmet yerine getirilmiş sayılarak ücretin tamamına hak ettiği sonucu doğacağından ücret iadesi mümkün olmayacaktır.

5.3 Katılımcı, sözleşmeye konu hizmetin yerine getirilmesinde kendisinin hiçbir engelin ve sağlık problemi olmadığını, gerekli kontrolleri yaptırmış olduğunu kabul ve beyan eder. Bunun aksi bir durumun varlığı sebebiyle hizmetin gereği gibi yahut hiçbir şekilde ifa edilememesinden doğacak zarar, Katılımcı’nın kusurlu olması sebebiyle kendisine ait olacaktır.

5.4 Katılımcı, Atv, Buggy, At Safari ve Hamam dışındaki günlük turlar ile aktivite tatillerindeki konaklama hizmetlerinin Acente’nin anlaşmalı olduğu başkaca acente ve otel işletmeleri aracılığıyla gerçekleştirileceğini ve Acente’nin bu acente ve işletmelere karşı sorumluluğunun varlığını bildiğini, Acente’nin kusurunun olmadığı ve/veya operasyonel nedenlerin bulunduğu durumlarda satın alınan hizmette esaslı olmadığı sürece değişiklik yapılmasına muvafakati olduğunu kabul ve beyan eder. Konaklama ile ilgili Katılımcı’ya bildirilen işletmenin değişikliği söz konusu olduğu hallerde, Acente tarafından taahhüt edilen işletmenin muadili bir işletme olmaması halinde Katılımcı’nın sözleşmeden dönme hakkı bulunmaktadır.

5.5 Katılımcının, sözleşmenin kuruluş tarihinden itibaren on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin, süre şartına sadık kalmak ve yazılı olarak bildirmek kaydıyla sözleşmeden cayma hakkı bulunmaktadır. Aktivite ve günlük turun gerçekleşeceği tarihe 14 günden daha az bir süre kalmış olması halinde cayma hakkının varlığından söz edilemez.

5.6 Katılımcının, madde 7.4’te belirtilen gerekçelerden birine sahip olması ve yine aynı maddede belirtilen şartları yerine getirmesi halinde satın aldığı hizmeti, gerçekleştirileceği tarihten en az 14 gün öncesine kadar üçüncü bir şahsa devretme hakkı bulunmaktadır. Aktivite ve günlük turun gerçekleşeceği tarihe 14 günden daha az bir süre kalmış olması halinde devir hakkının varlığından söz edilemez. Katılımcı, devrettiği üçüncü kişinin kimlik ve adres bilgilerini yazılı olarak bildirmekle mükellef olup, devralan üçüncü kişi satış sözleşmesi hükümlerinde yer alan hak ve yükümlülükleri kabul etmiş sayılacaktır.

5.7 Acente tarafından taahhüt edilene uygun hizmetin sağlanmaması halinde, Katılımcı yazılı ve derhal olmak üzere bunu Acente’ye bildirmekle mükelleftir. Hava koşullarının müsait olmasına rağmen aktivitenin gerçekleştirilmemesi, mücbir sebepler vb. hallerin gerçekleşmemiş olması, Katılımcı’nın kusurunun bulunmaması ve sözleşmenin ilgili hükümlerine de uygun olması halinde Katılımcı indirim talep etme hakkına sahiptir. Yazılı ve derhal bildirim yükümlülüğüne uyulmaması, sözleşmenin diğer hükümlerini karşılamaması ve/veya şikayeti olmasına rağmen aktiviteyi tamamlaması halinde Katılımcı’nın indirim hakkının varlığından söz edilemez.

5.8 Katılımcı, sözleşmenin kurulduğu tarih ile hizmetin gerçekleştirileceği gün arasında, kimlik ve iletişim bilgilerinin değişmesi halinde, bunu Acente’ye yazılı olarak bildirmeyi kabul ve taahhüt eder. İşbu yükümlülüğün yerine getirilmemesi sebebiyle, Katılımcı kusurlu olacağından, doğacak herhangi bir zarardan Acente sorumlu tutulamaz.

6-ACENTENİN HAK ve YÜKÜMLÜLÜKLERİ

6.1 Acente, Katılımcı’nın satın aldığı hizmeti, sözleşmenin kurulduğu tarihte taahhüt ettiği özellikler ve fiyatta gerçekleştirmekle mükelleftir.

6.2 Atv, Buggy, At Safari ve Hamam dışındaki günlük turlar ile aktivite tatillerindeki konaklama hizmetleri Acente’nin anlaşmalı olduğu başkaca acente ve otel işletmeleri aracılığıyla gerçekleştirilecektir. İşbu acente ve işletmelere karşı Acente’nin sorumlu olması sebebiyle, Acente’nin kusurunun olmadığı ve/veya operasyonel nedenlerin bulunduğu durumlarda satın alınan hizmette esaslı olmadığı sürece değişiklik yapma hakkı bulunmaktadır. Değişiklik yapma zaruretinin bulunması halinde, Acente’nin derhal ve yazılı olmak üzere muadil bir hizmet sunacağı hususunu Katılımcı’ya bildirim yükümlülüğü bulunmaktadır. Muadil hizmet sunma yükümlülüğüne uymaması halinde Acente kusurlu olduğunu ve Katılımcı’nın sözleşmeden dönme hakkının varlığını kabul eder. Değişiklik yapılmasının zorunlu olduğu hallerin, anlaşmalı acente ile işletmelerin kusurundan kaynaklandığı durumlarda Acente sorumlu tutulamayacaktır.

6.3 Acente, konaklama işletmelerinde bir değişiklik yapma zorunluluğunun bulunması halinde, konaklamanın gerçekleşeceği işletmenin muadili bir işletme seçeneği sunmakla mükelleftir. Bu yükümlülüğe uymaması halinde Katılımcı’nın sözleşmeden dönme hakkının doğacağını kabul eder.

6.4 Acente tarafından değişiklik yapılması, hizmete konu aktivitenin iptal edilmesi ve/veya gereği gibi ifa edilememesinin zorunlu olduğu ve sözleşmenin ilgi hükümlerinde düzenlenen şartların varlığı hallerinde, Katılımcı’nın onayı aranmaz ve sözleşmeden dönme, indirim talep etme, seçimlik hak ve/veya tazminat hakkı doğmaz.

7-SÖZLEŞMEDEN DÖNME, İPTAL veya FESİH HALİNDE UYGULANACAK OLAN HÜKÜMLER

7.1 Hizmete konu aktivitenin başlamasından önce, sözleşmenin esaslı unsurlarından birinin sözleşmenin ilgili hükümlerine aykırı bir şekilde değişmesi ve Katılımcı’nın yazılı bir şekilde bu değişikliği kabul etmediğini bildirmesi halinde Katılımcı’nın aşağıdaki seçimlik hakları doğacaktır. Katılımcı, hangi seçimlik haktan faydalanmak istediğini derhal ve yazılı olmak üzere Acente’ye bildirmek zorundadır. Aksi takdirde seçimlik hakkının yerine getirilmesi mümkün olmayacaktır.

a) Acente tarafından sunulan eşdeğer veya makul olmak üzere daha yüksek değerde başka bir aktiviteye katılım.

b) Fiyat farkının kendisine iade edilmesi şartıyla daha düşük değerde başka bir aktiviteye katılım.

c) Herhangi bir bedel ödemeksizin sözleşmeden dönme.

7.2 Sözleşmeden dönme hakkını ileten Katılımcı’ya, yazılı olarak bildirdiği hesap numarasına, herhangi bir kesinti yapılmadan en geç 7 iş günü içerisinde ödediği bedel Acente tarafından iade edilecektir.

7.3. Katılımcı’nın kusurunun bulunmadığı, sözleşmenin diğer hükümlerinde Acente’yi haklı kılar nedenlerden birinin bulunmadığı hallere rağmen hizmete konu aktivitenin iptal edilmesi halinde, Katılımcı’nın 7.1 maddede belirtilen seçimlik hakları aynı şartlara bağlı olarak doğacaktır.

7.4 Katılımcının, kendisinin ya da birinci derece akrabasının ölümü, yaralanması, aktivite ve/veya günübirlik turu gerçekleştirmesine engel herhangi bir hastalık, hamilelik vb. sağlık durumu, eğitim ile ilgili önemli ders programı, sınav tarih değişimi vb durumlar gibi geçerli ve ciddi gerekçelerin bulunması ve yazılı belge ile ispat edilmesi halinde, günlük turlar ile aktivite tatillerindeki konaklama hizmetlerinin Acente’nin anlaşmalı olduğu acente ve otel işletmeleri aracılığıyla gerçekleştirilecek olması ve Acente’nin işbu acente ve otel işletmelerine karşı sorumluluğunun bulunması sebebiyle aktivite ve günübirlik turun gerçekleşeceği tarihten en az 15 gün önce yazılı ve belgeli olarak gerekçeli olmak üzere iptal ve iade taleplerinde tur bedelinin tamamı, en az 7gün önce yazılı ve belgeli olarak gerekçeli olmak üzere iptal ve iade taleplerinde tur bedelinin yarısı Acente tarafından Katılımcı’nın bildirdiği hesaba en geç 7 iş günü içerisinde iade edilecek olup, bu sürelerden daha az gün kalmış olması halinde hiçbir suretle iptal ve iade talebi kabul edilmeyecektir.

7.5 Bir önceki hükümde belirtilen neden ve şekil şartlarına uygun olmak üzere Katılımcı’nın aktivite ve günübirlik turun gerçekleşeceği tarihten en az 7 gün öncesine kadar yazılı ve belgeli olarak gerekçeli olmak üzere tur ve tarih değişikliği talep etme hakkı bulunmaktadır. Tur değişikliğinde ücret farkının bulunması halinde, Katılımcı ücret farkını ödemekle mükelleftir.

8-DİĞER HÜKÜMLER

8.1 Katılımcının satın almış olduğu aktivite tatil ve/veya günübirlik tura ilişkin, aktivitenin gerçekleştirildiği esnada Ferdi Kaza Sigortası bulunmaktadır. İşbu sigorta konaklama esnasını kapsamamakta olup, konaklama boyunca Katılımcı’nın sigortasına ilişkin hakları, konaklamayı sağlayan işletmenin sahip olduğu uygulamalara tabi olarak düzenlenecektir. Bu sebeple, Katılımcı’nın konaklama esnasında doğacak hakları, husumet yokluğu sebebiyle Acente’ye yöneltilemez.

8.2 Sözleşmenin diğer hükümleri saklı kalmak kaydıyla, aşağıdaki durumlardan en az birinin gerçekleşmesi sebebiyle sözleşmeye aykırılık ve/veya ilgili hizmetin hiç yahut gereği gibi yerine getirilememesinden kaynaklanan zararlardan Acente sorumlu tutulamaz:

a.Kanunlarca belirlenmiş olan mücbir sebepler saklı kalmak üzere, sözleşmede düzenlenmiş olan mücbir sebep hallerinin varlığı,

b.Katılımcının kusurunun bulunması,

c. Katılımcının iptal ve değişiklik hallerinde sözleşme hükümlerinde belirtilen sürelere uygun davranmaması

d.Sözleşmeye taraf olmayan kişi ve/veya kişilerin önlenemez ve beklenmeyen eylemlerinin bulunması

e.Acentenin gereken asgari özeni göstermiş olmasına rağmen, öngörülemeyen ve engellenemeyen olayların meydana gelmesi (yer sarsıntısı, yangın, yanardağ patlaması, sel, fırtına, kasırga sis, çığ, yıldırım gibi önlenemeyen tüm doğal afetler, salgın hastalıklar, felaketler, ulaşımı engelleyen kazalar ve benzeri tüm olaylar)

f. Savaş veya seferberlik halleri, darbe girişimleri, halk ayaklanmaları, canlı bomba eylemleri, terör ve diğer saldırıları, sabotajlar, isyanlar, işgal ve iç savaş, devrim, ayaklanma, yönetime zorla el koyma, askeri darbe, hükümet yaptırımları, sokağa çıkma yasağı, ambargo, grevler, lokavtlar ile bunlar gibi önüne geçilmesi mümkün olmayan hallerin varlığı.

8.3 Katılımcı, yanında bulunan eşyaları tüm hizmet boyunca, takip ve kontrol etmekle mükelleftir. Kayıp, çalıntı, zayi hale gelen hiçbir eşyadan Acente’nin sorumluluğu bulunmamaktadır.

Katılımcı, 12 punto ile hazırlanmış olan işbu sözleşme hükümlerini eksiksiz okuduğunu ve anladığını, anlamadığı hususlarda Acente yetkilileri tarafından açıklama aldığını, ön bilgilendirmenin işbu sözleşmenin eki mahiyetinde olduğunu ve tarafları bağladığını, bilgilendirmenin gerçekleştirildiğini, sözleşme hükümlerinin müzakere edilerek oluşturulduğunu, şüpheli yahut belirsiz bir hüküm bulunmadığını, sözleşmenin serbest iradesi ile rızasına uygun olduğunu kabul ve beyan ederek imza altına almıştır.

*Sözleşme Hükümlerini Müzakere etmek istiyorum.

*Sözleşmeyi okudum, anladım ve veri sağlayıcı aracılığıyla bir örneğini teslim aldım.

Katılımcı Kimlik ve İletişim Bilgileri